Crabit Notebuck tặng bạn kho sticker sử dụng cho
sổ planner, trang kế hoạch cá nhân, bullet journal.

crabit notebuck
free planner sticker

Link sẽ được gửi ngay sau khi bạn "Đăng ký"

ĐĂNG KÝ 

DOWNLOAD NOW

Crabit Planner Sticker gồm:

・5 theme chủ đề khác nhau
・200+ mẫu sticker
・Sử dụng cho cả planner, bullet journal, ghi chép hàng ngày